Velkommen Til Den Afghanske Kulturforenings hjemmeside i Danmark

Last updated: 31, May 2020 13:03 Posted by admin

Islam :: اسـﻼم


اسماالحسنی اودس
کلمه ايمان