Velkommen Til Den Afghanske Kulturforenings hjemmeside i Danmark

Last updated: 16, June 2019 01:14 Posted by admin

Islam :: اسـﻼم


اسماالحسنی اودس
کلمه ايمان