Velkommen Til Den Afghanske Kulturforenings hjemmeside i Danmark

Last updated: 23, August 2019 16:31 Posted by admin

Islam :: اسـﻼم


اسماالحسنی اودس
کلمه ايمان